login

Μέλος του Σ.Τ.Υ.Ε.


ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Τ.Υ.Ε.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του Σ.Τ.Υ.Ε. επικοινωνεί μαζί σας με σκοπό την ενημέρωση όλων των εργαζομένων του κλάδου για τους στόχους και τη δράση του Συλλόγου μας.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η συλλογική δράση έχει υποχωρήσει και οι εργαζόμενοι έχουν εξατομικεύσει την προσπάθεια για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς τους. Αυτό έχει σαφέστατα δυσμενή αντίκτυπο στο επίπεδο των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αλλά και σε πολλές άλλες διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος.
Εμείς πιστεύουμε πως είναι ανάγκη να επιστρέψουμε στη συλλογική δράση και να επιβεβαιωθεί ο πραγματικός ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος ο οποίος είναι να προσφέρει υπηρεσίες στους εργαζόμενους. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να απαιτεί από τη συνδικαλιστική του οργάνωση να είναι ανταποδοτική έστω και σ' αυτή την μικρή συνδρομή που πληρώνει για να είναι μέλος. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βλέπουν το σωματείο τους και σαν έναν ασφαλιστικό οργανισμό που εξασφαλίζει ουσιαστικά δικαιώματα για τα μέλη του, κοινωνική προστασία και διατήρηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.
Ειδικότερα για τον Σ.Τ.Υ.Ε. οι λόγοι να είναι κάποιος μέλος του είναι περισσότεροι από κάθε άλλο Συνδικάτο του ιδιωτικού τομέα. Και αυτό το υποστηρίζουμε γιατί έχει επανειλημμένα επιβεβαιωθεί ότι ο Σ.Τ.Υ.Ε. είναι μια σύγχρονη συνδικαλιστική οργάνωση, που αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου και η δομή του και η δράση του απέχει πολύ από την παραδοσιακή δομή και δράση άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αξίζει λοιπόν να είναι κάποιος εργαζόμενος μέλος του Σ.Τ.Υ.Ε. και οι λόγοι είναι πολλοί:
·    Ο Σ.Τ.Υ.Ε. είναι πρότυπο δημοκρατικής οργάνωσης, όπου κάθε συνάδελφος μέλος του έχει ισότιμο λόγο σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας και αν βρίσκεται. Με καταστατική διάταξη έχει καθοριστεί ότι το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι απ΄ όλα τα διαμερίσματα της χώρας όπου έχουν δημιουργηθεί Περιφερειακά Τμήματα και είναι αποφασιστικό όργανο. Μάλιστα οι εκπρόσωποι της περιφέρειας, έχουν σημαντική πλειοψηφία σε σχέση με τους εκπροσώπους που εκλέγονται από την Αθήνα, καθιστώντας τον Σ.Τ.Υ.Ε. ως τη πλέον αποκεντρωμένη συνδικαλιστική οργάνωση.
·    Στο Σ.Τ.Υ.Ε. περιλαμβάνονται οι ειδικότητες των εργαζομένων στις Μελετητικές,  Εργοληπτικές & κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όπως: Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι., Εργοδηγοί - Σχεδιαστές, Λογιστές και Βοηθοί Λογιστών, το Διοικητικό Προσωπικό Γραφείου και όλοι οι εργαζόμενοι στις Τεχνικές Επιχειρήσεις πλην των εργαζομένων που αποτελούν το εργατοτεχνικό προσωπικό.
·    Για τους μισθωτούς εργαζόμενους του κλάδου όλων των ειδικοτήτων, ο Σ.Τ.Υ.Ε. έχει επιτύχει από το 1994 μια έγκυρη κλαδική συλλογική σύμβαση, η οποία συνενώνει όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων των τεχνικών επιχειρήσεων, από τους Μηχανικούς έως το Βοηθητικό προσωπικό των γραφείων. Η σύμβαση αυτή όχι μόνο ενοποίησε τον κλάδο, άλλα βελτίωσε θεαματικά το μισθολογικό επίπεδο όλων των ειδικοτήτων.
·    Για όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων δημιουργήθηκαν νέα αυξημένα μισθολόγια. Μέσα από αυτή τη σύμβαση πολλαπλασιάστηκαν τα επιδόματα και κατοχυρώθηκαν και νέα τα οποία οι εργαζόμενοι του κλάδου διεκδικούσαν από δεκαετίες. Κατοχυρώθηκαν βασικά επιδόματα που ενισχύουν το εισόδημα των εργαζομένων ιδιαίτερα αυτών με οικογενειακά βάρη αλλά και επιδόματα που κατανέμουν στους εργαζόμενους μέρος της παραγωγικότητας που επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις με την χρήση της νέας τεχνολογίας, που ανταμείβουν τις γνώσεις των εργαζομένων  και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν κ.α.
·    Οι συμβάσεις του Σ.Τ.Υ.Ε. δεν αφορούν μόνο τους εργαζομένους μέλη του που αμείβονται με το συμβατικό μισθό, αφορούν και πρέπει να ενδιαφέρουν και όσους αμείβονται με υψηλότερους μισθούς από τους συμβατικούς. Με έγκυρη διάταξη της Σ.Σ.Ε. κάθε αύξηση που ενσωματώνεται στους βασικούς μισθούς μετά από την ετήσια ανανέωση του μισθολογίου προστίθεται στις καταβαλλόμενες αποδοχές οι οποίες είναι υψηλότερες. Έτσι δεν υπάρχει η δυνατότητα στον εργοδότη αν το επεδίωκε να ενσωματώνει κάθε φορά τις αυξήσεις και να μειώνει με αυτόν τον τρόπο τις αποδοχές των εργαζομένων που απασχολεί.
·    Ο Σ.Τ.Υ.Ε. είναι από τις λίγες συνδικαλιστικές οργανώσεις η οποία παρέχει δωρεάν εκπαίδευση των μελών του στη χρήση Η/Υ με σχεδιαστικά πακέτα όπως το Autocad και Cadware. Επίσης προγράμματα που αφορούν Υπαλλήλους Γραφείου στην εκπαίδευση στα Windows, Office (word, excel, access, internet κλπ) και τους Λογιστές σε οικονομικά πακέτα, είτε συνεργαζόμενος με εκπαιδευτικούς φορείς (Ο.Α.Ε.Δ. – ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. κλ.π) είτε διοργανώνοντας προγράμματα με αυτοχρηματοδότηση.
·    Ο Σ.Τ.Υ.Ε. εξασφαλίζει για τα μέλη του δωρεάν νομικές συμβουλές από έγκυρους νομικούς με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους συναδέλφους που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, αλλά και για τους συναδέλφους της περιφέρειας, για τους οποίους υπάρχει η δυνατότητα μέσω δωρεάν τηλεφωνικής επικοινωνίας να έχουν νομικές συμβουλές για οποιοδήποτε εργασιακό ή ασφαλιστικό πρόβλημα τους απασχολήσει.
·    Ο Σ.Τ.Υ.Ε. είναι μέχρι σήμερα από τις ελάχιστες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που διατηρεί δική του σελίδα στο διαδίκτυο (www.stye.gr) από όπου οι χρήστες μπορούν να πάρουν πληροφόρηση για την δομή του και τις υπηρεσίες που προσφέρει, αλλά και να πληροφορηθούν τα νέα του κλάδου, τι περιλαμβάνουν οι Σ.Σ.Ε. και τα μισθολόγια, να λύσουν εργασιακά τους προβλήματα και να επικοινωνήσουν με την Διοίκηση και τη γραμματεία του με e-mail [email protected].
·    Ο Σ.Τ.Υ.Ε. στην Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις διατηρεί γραφεία όπου μπορούν να απευθυνθούν οι εργαζόμενοι. Ιδιαιτέρως στην Αθήνα τα γραφεία του Σ.Τ.Υ.Ε. λειτουργούν όλη την ημέρα (09.00 - 20.00), στη διάρκεια της οποίας μπορούν να απευθυνθούν οι εργαζόμενοι για να λύσουν προβλήματά τους και να ενημερωθούν. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν και με το Προεδρείο του Συλλόγου οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας όταν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν απαιτεί άμεση συνδικαλιστική παρέμβαση.
·    Ο Σ.Τ.Υ.Ε. ενδιαφέρεται για τα μέλη του, είτε αυτοί είναι μισθωτοί είτε αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Ιδιαίτερα για αυτούς τους εργαζόμενους ο Σ.Τ.Υ.Ε. αγωνίζεται με την προώθηση ρυθμίσεων μέσα από τις Σ.Σ.Ε. να μετατρέψει τις συμβάσεις τους σε εξαρτημένη σχέση εργασίας ή να τους εξασφαλίσει ένα επίπεδο αμοιβών που δεν θα υπολείπεται σε καμία περίπτωση της μισθωτής εργασίας.
·    Τα μέλη του έχουν την δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α.), όπου εκτός από την πληροφόρηση για καθημερινά εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήματα έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία μέσω του διαδικτύου.
·    Ο Σ.Τ.Υ.Ε. εκδίδει το τριμηνιαίο περιοδικό "Τεχνοχώρος", το οποίο ταχυδρομείται δωρεάν σε όλα τα μέλη του, αλλά και σε χιλιάδες επιχειρήσεις και ενημερώνει για τις εξελίξεις στον κλάδο μας, αλλά και για τη ζωή και τη δράση του Συλλόγου. Επίσης εκδίδει την ηλεκτρονική εφημερίδα "e-texnoxoros" ο οποίος κυκλοφορεί στο διαδίκτυο παράλληλα με την έντυπη εφημερίδα.
·    Σ΄ αυτή την όχι ευνοϊκή συγκυρία για τον κλάδο μας, λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα (απολύσεις, μη καταβολή δεδουλευμένων κ.λπ.) η Διοίκηση του Σ.Τ.Υ.Ε.  και τα Δ.Σ. των Περιφερειακών Τμημάτων του, έχουν αναλάβει την δέσμευση να βρίσκονται δίπλα στους εργαζόμενους και ήδη το κάνουν περιοδεύοντας στις επιχειρήσεις συνομιλώντας μαζί τους και ακούγοντας τα προβλήματα που τους απασχολούν.
·    Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου μας, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση πρέπει να γίνουν μέλη του Σ.Τ.Υ.Ε. Ο Σύλλογός μας είναι μια μεγάλη και φιλόξενη οικογένεια, στην οποία θα βρουν κάθε στιγμή την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση.
Ελπίζουμε ότι αυτή η ανακοίνωση μας, θα δώσει την ευκαιρία σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, να έλθουν κοντά στον Σύλλογο, να πληροφορηθούν την δράση του και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του.
Και είναι τώρα η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί αυτό, μια και ο Σύλλογός μας το επόμενο διάστημα διοργανώνει τις αρχαιρεσίες του και έχει σημασία σε όλες του τις διεκδικήσεις να προβάλει τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων που καλύπτει.

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Η Διοίκηση του Σ.Τ.Υ.Ε.

Πέμπτη 13, Ιουνίου 2024
Αναζήτηση
ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΓΣΕΕΟ ΣΤΥΕ στο πλευρό των εργαζομένων

Καλούμε τους εργαζόμενους τεχνικούς στις Κατασκευαστικές, Μελετητικές, Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές, Εμπορικές επιχειρήσεις να απευθύνονται στο ΣΤΥΕ, ως τον αντιπροσωπευτικό κλαδικό Σύλλογο, ώστε από κοινού να αντιμετωπιστεί η νέα επίθεση των εργοδοτών με αφορμή τη δυνατότητα σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων.© Copyright ΣΤΥΕ 2010. All Rights Reserved

active³ 4.7 · © 2000 - 2014 IPS Ltd  |  Designed by Constantinos Pegos · Όροι χρήσης